Violetta test
Riješi ova pitanja i zabavi se!
da Gl_tinista
5 problemi
1. Kako je nastala pjesma Podemos?
a Tako što ju je Ludmila napisala
b Tako što ju je Camila napisala
c Tako što su Leon i Violetta sanjali tu pjesmu
d Tako što su je Maxi i Naty napisali
2. Gdje je Tomas morao ići na kraju 1. sezone?
a U Njemačku
b U Španjolsku
c Nije nigdje trebao ići
d Neznam
3. S kim se Herman prvo zaručio?
a S Jade
b S Ludmilom
c S Angie
d S Naty
4. Tko je Angie?
a Violetta teta
b Violettina baka
c Violettina mama
d Violettina ujna
5. Tko su Violetti BFF?
a Ludmila i Naty
b Leon i Maxi
c Camila i Francesca
d Camila i Naty